ตู้ควบคุมระบบป้องกันอัคคีภัย ไฟอราม แบบ Hard-Wire กับแบบ Muitiplex ต่างกันอย่างไร

1. จะต่างกันที่ราคา แบบ Hard-Wire จะมีราคาที่ถูกกว่าแบบ Muitiplex มาก

2. จะต่างกันที่ฟังก์ชั่นของระบบการทำงาน และระบบการควบคุม ฯลฯ

3. จะต่างกันตรงการเชื่อมต่อโซน กับการเพิ่มขยายโซนต่างๆ ในระบบ

4. ตู้ควบคุมระบบไฟอราม แบบ Hard-Wire จะต่อโซนอุปกรณ์ตรวจจับ กับต่อโซนอุปกรณ์แจ้ง สัญญาณเตือน บนบอร์ดแผงควบคุมภายในตู้ควบคุมเลย ส่วนจำนวนโซนขึ้นอยู่กับ ตู้ควบคุมแต่ละรุ่น ซึ่งตู้ควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire นี้จะมีทั้งแบบ 2 โซนอุปกรณ์ ตรวจจับ หรือ แบบ 4 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ หรือ แบบ 5 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ หรือ แบบ 6 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ และ แบบ 10 โซนอุปกรณ์ตรวจจับ (Conventional) เฉพาะแบรนด์อเมริกา หรือแคนนาดา ที่ได้รับมาตรฐาน UL , FM , ULC

5. ตู้ควบคุมระบบแบบ Muitiplex ต้องใช้อุปกรณ์โมดูล (Addressable Module) ในการต่อโซนกับขยายโซนอุปกรณ์ตรวจจับ และโซนอุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือน ฯลฯ

6. การเดินสายนำสัญญาณของระบบอุปกรณ์จะต่างกัน แบบ Hard-Wire จะเดินสายทุกโซนของอุปกรณ์ตรวจจับ กับอุปกรณ์แจ้งเตือน มารวมไว้ที่ตู้ควบคุมระบบ แต่ในแบบ Multiplex จะเดินสายรับ-ส่งข้อมูลจากตู้ควบคุมระบบ เพียง 2 สายไปหาที่โมดูลระบุตำแหน่ง (Modules) แต่ละจุดที่กำหนดไว้ และเดินสายโซนของอุปกรณ์ตรวจจับ กับโซนอุปกรณ์แจ้งเตือน จากที่โมดูลระบุตำแหน่ง (Modules) แต่ละชนิด แต่ละจุด ที่มีกำหนดไว้ในการออกแบบวางระบบ

7. การแสดงตำแหน่งตรวจจับจะต่างกันแบบ Hard-Wire จะแสดงเป็นกลุ่ม (Group Zone)และ แบบ Multiplex จะแสดงเป็น จุด (Point) หรือ ระบุตำแหน่ง (Addressable)

8. ตู้ควบคุมระบบ แบบ Hard-Wire (Conventional) มาตรฐาน UL , FM , ULC จะเหมาะสำหรับสถานที่ขนาดเล็ก ที่มีการออกแบบแบ่งโซน (พื้นที่ตรวจจับ) ไว้ไม่เกิน 10 โซน
อุปกรณ์ตรวจจับ แบบธรรมดา (Conventional)

9. ตู้ควบคุมระบบ แบบ Muitiplex (Addressable) จะเหมาะสำหรับสถานที่ขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบแบ่งโซน (พื้นที่ตรวจจับ) ไว้ตั้งแต่ 11 โซนจนถึง 1000 กว่าโซน อุปกรณ์ตรวจจับแบบธรรมดา (Conventional) และตู้ควบคุมระบบ แบบนี้ยังสามารถให้ระบบไปทำงานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ไปควบคุมลิฟท์ (Lift) หรือควบคุมแอร์(AHU) หรือควบคุมระบบพัดลม (Fan Control) ต่างๆ หรือ ควบคุมระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Water Sprinkler System) หรือระบบควบคุมการเข้า-ออกประตู(Access Control System) และระบบอื่นๆ

6 เหตุผลในการเลือกบริษัทกำจัดปลวกที่ดี และได้มาตรฐาน

หลายคนประสบปัญหากับการเลือกบริษัทกำจัดปลวก ที่มีมากมายในประเทศไทย ไม่รู้ว่าบริษัทกำจัดปลวกที่ไหนดี? ใช้บริษัทไหนปลวกถึงจะหาย? จะโดนทิ้งงานไหม? คุ้มเงินหรือเปล่า?

1.เอกสารประกอบกิจการ –
ใบอนุญาตประกอบกิจการ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย (TPMA)

2.ความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ –
ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
สถานที่ตั้งแน่ชัดและตรวจสอบได้
มาตรฐานการแต่งกาย เช่น ยูนิฟอร์ม บัตรพนักงาน ฯลฯ

3.ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพ – ให้สังเกตจากการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเรื่องการกำจัดปลวก สามารถตอบคำถามได้ชัดเจน รวมถึงวิธีการป้องกันและดูแลรักษาบ้านจากปลวก เช่น ความปลอดภัยสำหรับเด็กและคนชรา การดูแลสัตว์เลี้ยงในระหว่างการทำบริการ

4.ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า – นอกจากตัวพนักงานผู้เชี่ยวชาญแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้การกำจัดปลวกมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การเลือกใช้รูปแบบวิธีกำจัดปลวก อัตราการใช้และชนิดของสารเคมี ตารางการเข้าทำบริการในแต่ละปี และสำคัญคือความรับผิดชอบของบริษัทและพนักงานผู้ทำบริการ

5. ประเมินปัญหา และสำรวจพื้นที่ – ก่อนคิดอัตราค่าบริการทุกครั้ง เนื่องจากต้องดูลักษณะโครงสร้างบ้าน ระดับการระบาด สายพันธุ์ปลวก ขนาดพื้นที่ รวมถึงความเสี่ยงและข้อกังวลของลูกค้า

6.บริการหลังการขาย (Call Centre) – มีรูปแบบการติดต่อที่ชัดเจนพร้อมระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการ ปัญหาของลูกค้าและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ติดตั้งอุปกรณ์ประตูม้วนในกรณีที่เป็นอาคารที่กำลังก่อสร้าง

ในกรณีที่เป็นอาคารที่กำลังก่อสร้าง จะทำการวางระดับ และหาแนวดิ่ง เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเช่น ล็อคพื้น เสาข้าง ก่อนการเทพื้น หรือหากเป็นอาคารเก่าที่ต้องการเปลี่ยนประตูแบบอื่นมาเป็นประตูม้วน ก็จะทำการสกัดพื้นหรือเสาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ได้เช่นกัน

ทำการติดตั้งส่วนประกอบ ชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน สามารถประกอบชิ้นส่วนประตูบางส่วนจากทางโรงงาน หรือนำชิ้นส่วนไปประกอบหน้างานก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะกายภาพและข้อจำกัดหน้างาน

ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆอาทิ การติดตั้งระบบสวิตซ์ไฟ การเดินไฟจ่ายกำลังเข้ามอเตอร์ไฟฟ้า การตั้งสัญญาณรหัสรีโมทคอนโทรลเลอร์ การติดตั้งระบบเซนเซอร์

ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ต่างๆว่าติดตั้งถูกต้อง มั่นคง แข็งแรงดี

ทำการทดสอบ เปิดปิดประตูม้วนจนเป็นที่แน่ใจว่าทำงานได้ดี ทั้งระบบ

ส่งมอบงาน

ทั้งนี้การทำงานในแต่ละขั้นตอนยังมีรายละเอียดอีกมาก ช่างผู้ชำนาญงานจะต้องตรวจสอบการทำงานด้วยความละเอียด เพราะหากมีข้อผิดพลาดแล้วประตูม้วนที่ติดตั้งจะมีปัญหาภายหลังได้ โดยทางทีมงานจะได้กล่าวถึงปัญหาที่พบมากในโอกาสต่อไป

ส่วนประกอบหลักของพัดลมไอน้ำ

ส่วนประกอบหลักของพัดลมไอน้ำ ที่ทำให้เกิดอากาศหมุนเวียนได้ แบ่งออกเป็น 4 อย่าง

1. มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล หรือ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ การทำงานของตัวมอเตอร์ทุกตัวเกิดจากการรวมระหว่างแม่เหล็กในตัวมอเตอร์แล้วก็สนามแม่เหล็ก และแน่นอนการทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้น ในมอเตอร์ต้องมีการทำให้เกิดพลังงาน เช่น ทองแดง ขดลวด พวกนี้จะทำให้เกิดแรงดูด ทำให้เกิดแรงผลักของสนามแม่เหล็กทั้ง 2 ที่กล่าวไว้ เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้น

2. ตะแกรงคลุมใบพัด เป็นวัตถุ ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า แต่เป็นการควบคุม การทำงานของเครื่องมากกว่า เช่น การเคลื่อนที่ การรักษาความสมดุลของใบพัด ไม่ให้แกว่งไปมา

3. ใบพัด แน่นอนคำว่าใบพัดมันต้องหมุนได้ แต่ใบพัดก็เป็นวุสดุที่ไม่ใช้ไฟฟ้า แต่ใบพัดทำงานร่วมกับมอเตอร์ ทำให้เกิดการหมุนอัตโนมัติ คือการทำงานของวัตถุกับพลังงานไฟฟ้า

4. สวิตซ์ควบคุมการทำงานของไฟฟ้า หน้าที่ของสวิตซ์ ควบคุมการเปิด-ปิด การทำงานของพลังงานไฟฟ้า

บางครั้งอาจเห็นพัดลมไอน้ำบางชนิดมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมมา เช่น มีการปล่อยละอองน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดประโยชน์ของพัดลมอีกด้วย

ทำไมต้องกลยุทธ์ “Location Strategy”

หลายคนอาจสงสัยว่ากลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งนั้นจำเป็นอย่างไร คำตอบคือ…การนำข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งมาเป็นเครื่องมือในการบูรณาการและวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดที่มีหลักการอย่างชัดเจนเพื่อความเข้าใจในข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจและผู้บริโภค ทั้งยังทำให้องค์กรสามารถกำหนดและวางชั้นข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่ ไม่ว่าจะตัวยอดขาย การร้องเรียนของลูกค้า สัญญาเช่า และบัญชีสินค้า แต่ภาคธุรกิจสามารถทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง สู่ความพึงพอใจแก่ลูกค้า การกำหนดกลยุทธ์เหนือคู่แข่งขัน หรือแม้แต่วิธีการเพิ่มกำไร

เมื่อเราเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งเป็นหลักและนำมาจับคู่อย่างเหมาะสม อาจทำให้ข้อมูลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันนั้นมีน้ำหนักมากขึ้นจากหลักฐานสนับสนุนนั่นเอง เช่น การใช้ข้อมูลเรื่องสภาวะอากาศและข้อมูลยอดขาย มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมไปจำหน่ายที่ร้านค้าหรือตลาดในพื้นที่นั้นๆ ถือเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการใช้ข้อมูลทำเลที่ตั้งนั้น สามารถทำได้ตั้งแต่การสร้างและวิเคราะห์แผนที่แบบง่ายจนถึงการเจาะลึกผ่าน Big Data และป้อนข้อมูลแบบ Real time เพื่อทำให้สามารถประเมินความสำคัญของแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นหรือช่วยจัดการธุรกิจให้เป็นระบบได้พร้อมกัน ยกตัวอย่าง…บริษัท U.S. Cellular ผู้ให้บริการระบบไร้สายครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อเลือกสถานที่ตั้งร้านค้าปลีกตามรูปแบบการจับจ่ายของผู้บริโภค คู่แข่ง และข้อมูลทางการตลาด โดยนำข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่บริษัทจะได้เปรียบคู่แข่งและมีโอกาสทำยอดขายได้สูงสุด ถือเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ในการแข่งขันทางธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในการตัดสินใจ (Business Intelligence)

ปัญหาการเกิดสนิมโลหะที่ทำให้มุ้งลวดผุกร่อน

จากปัญหาการเกิดสนิมโลหะที่ทำให้มุ้งลวดผุกร่อน และปัญหาการสะท้อนแสงของมุ้งลวดที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ จึงได้มีผู้นำเข้ามุ้งลวดที่ทำจากไฟเบอร์มาใช้แทนมุ้งลวดที่ทอจากเส้นอะลูมิเนียม ซึ่งคุณสมบัติของมุ้งไฟเบอร์จะไม่มีปัญหาเรื่องสนิมโลหะและการ สะท้อนของแสง ทำให้มองผ่านมุ้งลวดได้ชัดเจนและสบายตากว่า ทั้งยังช่วยลดทอนแสงที่จะเข้าสู่อาคารได้มากกว่ามุ้งลวดอะลูมิเนียม

ข้อดีของมุ้งไฟเบอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผืนมุ้งจะมีความหยุ่นนุ่ม ไม่มีความคมที่จะระคายผิวเมื่อสัมผัส เหมือนมุ้งที่ทอจากเส้นลวด และผืนมุ้งไฟเบอร์จะมีหน้ากว้างมากกว่ามุ้งลวดทั่วไป คือมีหน้ากว้างถึง 84 นิ้ว ในขณะที่มุ้งลวดทั่วไปมีขนาดหน้ากว้าง 48 นิ้ว แต่มุ้ง ไฟเบอร์ก็มีปัญหาในเรื่องของความหย่อนตัวของมุ้งเมื่อใช้ไปนาน ๆ และปัญหาของการฉีกขาดได้ง่ายกว่ามุ้งลวดอะลูมิเนียม เมื่อถูกเฉี่ยวด้วยของมีคมหรือถูกบุหรี่

ในปัจจุบัน มุ้งลวดที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากมุ้งลวดที่ใช้กันอยู่แต่เดิม มุ้งลวดที่กล่าวถึงนี้ ผลิตขึ้นจากเส้นลวดอะลูมิเนียมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง .011นิ้ว ทอสานขึ้นเป็นผืน โดยในหนึ่งตารางนิ้วจะมีความละเอียดของช่องตารางเท่ากับ 16-18 ช่องตาราง เมื่อทอเป็นผืนแล้วจะผ่านการชุบอโนไดซ์สีเดียวกับอะลูมิเนียม จากนั้นจึงเข้าเครื่องอบและเป่าแป้ง มุ้งลวดที่ได้จากการผลิตในขั้นตอนนี้ จะดูเหมือนมุ้งลวดธรรมดาทั่วไป แต่จะมีอายุการใช้งานนานกว่า เนื่องจากผ่านการชุบอโนไดซ์ เพื่อป้องกัน การผุกร่อน

นอกจากนี้การชุบอโนไดซ์ยังมีผลให้เส้นลวดลดความคม ช่วยให้ระคายผิวน้อยลงเมื่อสัมผัสและผืนมุ้งจะมีการจับยึดระหว่างเส้นลวดดีขึ้น ไม่โย้ไปมาเมื่อถูกแรงดึงเหมือนกับมุ้งลวดธรรมดา ทำให้ง่ายต่อการขึงเข้ากับกรอบบาน แต่มุ้งลวดที่ได้จากการผลิตขั้นตอนนี้ ยังคงมีการสะท้อนของแสงจากมุ้งลวด ทำให้ภาพที่มองผ่านมุ้งลวดนี้ไม่ชัดเจนนัก

น้ำหอมฟีโรโมนคือสิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงและผู้ชายมาทุกยุคทุกสมัย

น้ำหอมฟีโรโมนคือสิ่งที่อยู่คู่กับผู้หญิงและผู้ชายมาทุกยุคทุกสมัย เพราะหนุ่มสาวหลายท่านคงรู้กันดีอยู่แล้วว่า น้ำหอมนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเลย เพราะน้ำหอมนั้นถือว่าเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งอย่าง ที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับตัวคุณ แต่กลิ่นไหน แบบไหน รุ่นไหนละที่จะเหมาะกับตัวเรา เพราะในแต่ละรุ่น และแต่ละกลิ่นนั้น ก็สร้างความประทับใจแตกต่างกันออกไปอีก ดังนั้นคุณสาวๆจะต้องทำการเลือกน้ำหอมให้ดีที่สุด เพราะคุณรู้หรือไม่ว่า กลิ่นน้ำหอมที่คุณเลือกนั้น มันเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนและรสนิยมของคุณ และเจ้าตัวน้ำหอมนี่ละ มันจะสร้างแรงดึงดูดให้กับเพศตรงข้ามอีกด้วย ดังนั้นคุณควรที่จะพกน้ำหอมติดตัว ให้เป็นเสมือนหนึ่งเครื่องสำอางของคุณ

น้ำหอมฟีโรโมน
สำหรับคุณผู้หญิง น้ำหอมกลิ่นดอกไม้ พร้อมเป็นคนดูมีพลัง มีความน่าสนใจในและใช้ทุกเวลาในชีวิตเป็นช่วงพิเศษและพร้อมเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ ด้วยกลิ่นผลไม้ และ ดอกไม้นานาชนิด ที่ปรุงแต่งได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นที่นิยมของสาวๆอย่างแพร่หลาย หรือกลิ่นแนว Floral Fruity กัน เพราะน้ำหอมแนวนี้ จะมีกลิ่นที่หอมสดชื่น เหมาะสำหรับสาวหวาน แต่หากสาวเปรี้ยว อยากแปลงร่างเป็นสาวหวานสักวัน ก็สามารถใช้กลิ่นแนวนี้ได้

น้ำหอมฟีโรโมนในส่วนของคุณผู้ชาย ต้องออกแนวสปอร์ตๆ เริ่มต้นด้วย Sport Eau de Parfum น้ำหอมยอดนิยม เป็นน้ำหอมแนวผู้ชาย ที่ทางผู้ผลิตสามารถนำกลิ่นจากส้มแมนดาริน และเบอร์กามอธมาผสานกันอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีกลิ่นจากดอกไวโอเลต กระวาน แอปเปิ้ล และดอกลาเวนเดอร์สีน้ำเงินโดดเด่นออกมาอีกด้วย เพราะกลิ่นไม้หอมนานาพันธุ์นั้นจะช่วยสร้างให้คุณหนุ่มๆ ดูสุขุมนุ่มลึกเข้าไปอีก

หากหนุ่มสาวคนไหนกำลังมองหาน้ำหอมที่ใช้ได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันทำงาน วันหยุด หรือในวันที่คุณต้องการความเป็นทางการ ต้องกลิ่นแนว Top Nose เท่านั้น เพราะน้ำหอมกลิ่นแนวนี้ จะมีความหอมจากชาที่เข้มข้น ควบคู่ไปกับผลไม้ตระกูล Citrus บวกกับกลิ่นพริกไทยอ่อนๆเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อน เมื่อทุกอย่างถูกผสานกันอย่างลงตัวแล้ว กลิ่นน้ำหอมที่ออกมา จึงเป็นกลิ่นที่สะอาด และนุ่มลึกอย่างแท้จริง

อย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วนั่นก็คือ มีกลิ่นที่หอมชวนน่าหลงใหล แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า แม้ในวันที่เราเหนื่อยล้าจากการทำงานนั้น น้ำหอมที่มีส่วนผสมจากผลไม้รสเปรี้ยวและแชมเปญนั้น เมื่อเราได้สูดกลิ่นเข้าไป จะช่วยเรียกพลัง และคลายความอ่อนล้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกลิ่นแนวนี้ เป็นกลิ่นที่สามารถติดทนนานอยู่กับเราได้ทั้งวัน

สีพื้นอีพ็อกซี่เป็นสีที่เหมาะกับงานภายในหรือบริเวณที่แสง U.V.สาดส่องไม่ถึ

สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่คืออะไร ทำความรู้จักกับระบบพื้นอีพ็อกซี่อีพ็อกซี่ เป็นสาร Bitumen ชนิดหนึ่งที่ถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมหลายๆ ประเภท ในอุตสาหกรรม สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ถูกนำมาใช้ในงาน Anti Corrosion ของโลหะจากความชื้น สภาพแวดล้อม ไอกรด-ด่าง หรือใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นคอนกรีต สีอีพ็อกซี่มักมีส่วนผสมของสารตะกั่ว (Lead) อลูมิเนียมและสังกะสี(Zinc) แต่สีเคลือบอีพ็อกซี่ที่มีคุณภาพสูงมักใช้โลหะสังกะสี (Pure Metallic Zinc) ผสมในปริมาณสูงร่วมกับสารเคมีประเภท Organic หรืออาจใช้ Inorganic ซึ่งจะมีราคาสูงและใช้ค่อนข้างยาก สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ให้ฟิล์มสีที่แข็งแรงมาก ทนต่อกรด-ด่าง ได้ดี ในกรณีที่นำไปใช้กับงานที่สัมผัสกับสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างโดยตรง ควรใช้สีเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ที่มีส่วนผสมของโพลีอะมีน (Epoxy Polyamine) ซึ่งจะให้ความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม สำหรับงานที่ต้องอยู่ในที่เปียกชื้น ควรใช้อีพ็อกซี่ โพลีอะไมด์ (Epoxy Polyamide) ที่มีส่วนผสมของดินน้ำมันผสมอยู่ในสี

สีพื้นอีพ็อกซี่เป็นสีที่เหมาะกับงานภายในหรือบริเวณที่แสง U.V.สาดส่องไม่ถึง เนื่องจากอีพ็อกซี่เรซิ่นในสีจะเสื่อมสภาพได้เร็วเมื่อฟิล์มสีถูกแสง U.V. สีอีพ็อกซี่ที่มีจำหน่ายทั่วไปจะทำเป็นสองส่วนคือ ส่วน A (Base) และส่วน B (Hardener) ซึ่งจะสะดวกต่อการจัดเก็บในระยะเวลานานๆ การใช้งานต้องผสมส่วน A และส่วน B ในอัตราส่วนที่ถูกต้อง และต้องกวนสีให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน เพื่อให้การแห้งตัวของสีเคลือบพื้นเป็นไปตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม สีอีพ็อกซี่จะแห้งด้วยปฏิกิริยาทางเคมี (Chemical Reaction) จึงต้องใช้สีให้หมดภายในเวลาที่กำหนดไว้

มีการพัฒนาและออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถดูแลผู้สูงอายุได้

นอกจากการดูแลผู้สูงอายุด้วยมนุษย์แล้ว ปัจจุบันยังมีการพัฒนาและออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ด้วย ซึ่งลูกหลานจะได้เห็นถึงความอัจฉริยะของมนุษย์เหล็กนี้ที่ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ประโยชน์ได้ในธุรกิจด้านสถาบันการเงินหรืออุตสาหกรรมเท่านั้น โดยจะมีการโชว์ให้เห็นถึงควาามสามารถในการดูแลผ่านโปรแกรมที่ผู้ผลิตป้อนไว้ผ่านงาน intercare asia 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่าางวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560 และไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในงานได้รวบรวมสถานบริการผู้สูงอายุไว้มากมายเหมาะอย่างยิ่งในการเดินช้อปปิ้งบริการของผู้สูงอายุและบุตรหลาน ซึ่งธุรกิจที่รวบรวมมาสามารถเชื่อถือได้และมีมาตรฐานเนื่องจากได้ร่วมกำหนดมาตรฐานสถานบริการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย รวมถึงสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทย โดยงานนี้จะแบ่งพื้นที่การจัดเป็น 5 โซน คือ โฮมแคร์ / รีแฮร์บิเทชั่นที่จะรวบรวมที่จะรวบรวมเครื่องมือที่จะช่วยดูแลปกป้องผู้สูงอายุ / เมดิคัลทัวร์ริซึ่มหรือการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพบริการ อาทิ ฟิตเนส สปา /ด้านการบริการที่จะรวบรวมอุปกรณ์สำหรับผูั้สูงอายุ อาทิ รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเหลือด้านต่างๆ และนิวทริชั่นฟู้ดส์ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งของไทยและจีน นี่จึงเป็นเครื่องหมายที่สามารถการันตีได้ว่าสิ่งที่เลือกในงานมีความหลากหลายและเป็นของดีล้านเปอร์เซนต์ พร้อมกันนี้จะได้พบกับเทคโนโลยีด้านผู้สูงอายุชั้นนำและโอกาสทางธุรกิจจากเยอรมัน แคนาดา ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอีกกว่า 20 ประเทศ

อย่างไรก็แล้วแต่หากเราใส่ใจกับการเลือกธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ ไม่ใช่เพียงแต่แบ่งเบาภาระของลูกหลานที่อาจจะทุ่มเทให้กับงานจนไม่มีเวลาดูแลผู้สูงวัยเท่าที่ควรเท่านั้น แต่ยังจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขในช่วงชีวิตบั้นปลาย และไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่เป็นๆภาระของลูกหลาน แต่เหนือสิ่งอื่นใดแม้การดูแลจะมีมาตรฐานมากเพียงใดก็ตาม ลูกหลานก็ไม่ควรละทิ้ง ควรเข้าไปเยี่ยม พูดคุย เพราะอย่าลืมว่ายาใจที่สำคัญของผู้สูงอายุที่ดีที่สุดคือ “ลูกหลาน”

หา Platform Social Media ที่ใช่เพื่อธุรกิจ SME ของคุณ

การทำธุรกิจในแต่ละขนาดนั้น ย่อมมีความสามารถและความแตกต่างกันในการลงมือที่จะทำการตลาดเพราะด้วยปัจจัยและต้นทุนที่มีทำให้ธุรกิจในแต่ละขนาดนั้นย่อมต้องมีวิธีที่แตกต่างกันเพื่อทำให้เป้าหมายทำธุรกิจของตัวเองนั้นสำเร็จได้ แน่นอนธุรกิจขนาดใหญ่ย่อมมีงบประมาณมากมายและสามารถทุ่มงบประมาณไปกับวิธีการต่าง ๆ ได้ แต่ถ้าเป็น SME นั้นจะต้องใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้ได้ถูกต้องที่สุด เผลอต้องเลือกวิธีการที่เหมาะกับธุรกิจ SME ของตัวเองอีกด้วย

ในธุรกิจขนาดใหญ่นั้นมีงบประมาณในการธุรกิจมหาศาล สามารถทำแคมเปญใหญ่ ๆ เพื่อเรียกความสนใจมวลชนให้เกิดความสนใจได้ หรือสามารถจ้างเอเจนซี่ให้มาทำงานต่าง ๆ ได้ เพื่อลงทุนในสื่อโฆษณาที่มีมากมาย กลับกันเมื่อหันไปดูธุรกิจขนาด SME หรือในยุคนี้ที่มี Startup ที่เริ่มต้นด้วยเงินตัวเอง หรือต้องใช้เงินประหยัดอย่างมากมาย การเลือกการทำการสื่อสารทางการตลาดให้ถูกนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่สามารถใช้งบประมาณไปอย่างิ้นเปลืองเพื่อหว่านแห่ให้คนสนใจได้ หรือ มีช่องว่างแห่งการผิดพลาดได้น้อยมาก เพราะถ้าผิดมาก็หมายถึงความเป็นอยู่ในธุรกิจตัวเองได้เลย และ SME ส่วนใหญ่จะต้องทำการตลาดต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพราะต้องประหยัดงบเช่นนี้ การรู้ว่าการทำตลาดแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวเองนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ในยุคนี้ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ Social Media ทำให้ช่องทาง social media นี้กลายเป็นที่ที่ SME ใช้เป็นช่องทางในการกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ปัญหาคือหลาย ๆ คนไม่รู้จะเลือก Platform ไหนดี หรือรูปแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวเอง

Facebook : คือ Platform ที่สามารถกลายเป็นการประกาศตัวตนของแบรนด์ให้สาธารณะรู้ได้ และยังสามารถสื่อสารกลุ่มเป้าหมายได้ไม่จำกัดตัวอักษร เพราะฉะนั้นทำให้แบรนด์หรือ SME สามารถให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ หรือจะแบบไม่เป็นทางการในรูปแบบ emoji หรือไฟล์ Gif ที่นิยมในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามข้อความที่ยาวมาก ๆ ที่ไม่ได้สร้างความน่าสนใจตั้งแต่ต้นย่อมไม่ดึงดูดให้คนอ่านได้ เพราะฉะนั้นต้องคิดถึงความยาวในการทำเนื้อหาดี ๆ ข้อดีของ Facebook คือการเป็นเครื่องมือในการโฆษณาได้อย่างดี เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจงความสนใจ แต่อย่างไรก็ตามความสามารถของ Facebook นี้ตอนนี้จะถูกจำกัดเป็เนครื่องมือที่ตั้งรับอย่างมาก เพราะคนทำแบรนด์จะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าใครกำลังพูดอะไรเกี่ยวกับแบรนด์เราอยู่ใน Facebook ซึ่งทำให้ Facebook เหมาะกับการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนหรือปฏิสัมพันธ์กับคนที่สนใจแบรนด์ขึ้นมา

Twitter : คือ Platform ที่เป็นข้อความสั้น ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยนั้นกลายเป็น Platform ที่วัยรุ่นใช้กันเป็นส่วนใหญ่เพราะสามารถหนีผู้ปกครองตัวเองจาก Facebook ได้ นอกจากนี้คนที่ใช้ Twitter ส่วนหนึ่งก็เข้ามาติดตามศิลปินต่างประเทศ โดยเฉพาะเกาหลีที่ใช้ Twitter พูดคุยกับแฟน ๆ กัน การใช้ Twitter ต่างกับ Facebook เพราะเป็นการสื่อสารแบบ SMS มากกว่า และยังทำให้คนธรรมดาเข้าถึงดาราและเซเล็ปต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย ทั้งนี้ข้อดีคือ Facebook คือการสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในทางรุก เพราะสามรรถค้นหาข้อความของแบรนด์ตัวเอง หรือความต้องการต่าง ๆ เข้าไปปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ทันที ซึ่งทางแบรนด์ใครอยากจับวัยรุ่น หรือมีวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้าหมาย การใช้ twitter จะเหมาะมาก นอกจากนี้ Twitter ยังมีการใช้ tag เป็นเรื่องปกติ ซึ่งสามารถนำมาสร้างกระแสและสร้างการบอกต่อจนกลายเป็นไวรัลในสื่อ Platform ได้ทันที

Youtube : เป็น Platform Video ที่ต่างจาก Facebookด้วยการที่ Video Facebook ส่วนใหญ่จะเป็นการดูเพื่อความบันเทิงหรือเจอด้วยความบังเอิญจากเพื่อนหรือแบรนด์แชร์มาทำให้การตั้งใจดูจะน้อยมาก แต่กับ Youtube คนที่เข้ามาที่นี้จะมีความต้องการที่จะดู Video และต้องการให้ Video ตอบโจทย์ปัญหาหรือความต้องการตัวเอง ณ ขณะนั้นให้ได้ การที่เข้าไปอยู่ในนี้จึงสามารถจับคนที่กำลังมี moment of problem หรือ moment of need ในช่วงเวลานั้นได้พอดี นักการตลาดที่อยู่ในนี้จะสามารถใช้ Platform นี้ช่วยเสริมยอดขายหรือดึงไปถึงยอดขายได้ทันทีจากการที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ของคนที่เข้ามาค้นหาได้ทันที

Instagram : คือ Platform ของภาพถ่ายที่เรียกได้ว่า เป็นการเล่าด้วยภาพถ่ายออกไป สามารถแสดงความเป็น Branding หรือ Mood & tone ของแบรนด์มาแสดงได้เลย พร้อมยังสามารถใส่ความจริงใจ หรือภาพจริง ๆ ของแบรนด์เข้าไปด้วย ข้อดีของ Instagram คือการใช้ Tag แบบเดียวกับ Twitter ที่สามารถเชื่อมคนด้วย Tag ได้ หรือสามารถใช้ User Generated Content ของแบรนด์มาสร้างตัวตนภาพของแบรนด์ขึ้นมาได้อีกด้วย ซึ่งถ้า SME เป็นแบรนด์ Lifestyle หรือถ้าสร้างแบรนด์ผ่านภาพถ่ายได้จะเหมาะกับ Platform นี้มาก

ทั้งนี้ คนทำ SME ต้องลองมองดูว่า Platform แบบไหนจะใช้อย่างไรที่เหมาะกับตัวเอง และจงใช้แต่ละ Platform ให้ถูกวิธี ทดลองในการทำ ดูว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองที่สุด เพื่อที่จะสามารถทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดออกมาได้

ที่มา : MarketingOops