กำลังการผลิตของโรงงานผลิตสบู่

อย่าเลือกโรงงานผลิตสบู่ที่มีขนาดเล็ก เลือกโรงงานผลิตสบู่ที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เพราะ เมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โรงงานขนาดเล็กจะไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันตรงตามเวลาที่คุณต้องการ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแบรนด์ที่ขายดี พวกเขาเริ่มต้นด้วยธุรกิจขนาดเล็ก ยอดขายไม่มาก หลังจากนั้นยอดขายเติบโตมาก ทำให้โรงงานไม่สามารถผลิตสบู่ได้ทันและตรงตามเวลาที่ต้องการ พวกเขาต้องหาโรงงานใหม่ คิดค้นพัฒนาสูตรใหม่อีกครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยาก นี่คือเหตุผลที่ต้องเลือกโรงงานผลิตสบู่ที่ใหญ่ ได้มาตรฐาน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้

ใบรับรอง

การผลิตสบู่จำเป็นที่จะต้องมี เลขที่จดแจ้งและบาร์โค้ด ทั้ง 10 โรงงานผลิตสบู่นี้ก็มีบริการให้คุณ แต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ บางโรงงานมี GMP HACCP และ HALAL ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่จำเป็นถ้าคุณจะขายสินค้าในประเทศไทย แต่ถ้าคุณจะส่งออก บางประเทศต้องการใบรับรองต่างๆนี้( ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจะส่งออกไปประเทศดูไบ ซูดาน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จำเป็นที่จะต้องใช้ HALAL ด้วย ) คุณไม่สามารถรู้ได้ว่าแบรนด์ของคุณจะนิยมในประเทศไหน บางแบรนด์ยอดขายในไทยไม่ดี แต่ขายได้ดีในต่างประเทศ บางทีอาจเป็นเพราะมีตัวแทนขายที่ดีในประเทศนั้นๆ ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเลือกโรงงานผลิตสบู่

การตลาด

ลูกค้าที่สร้างแบรนด์ โดยส่วนมากแล้วไม่มีความรู้และทักษะ ในการเริ่มต้นการทำธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาให้เติบโต ทั้ง 10 โรงงานผลิตสบู่นี้ ทุกโรงงานจะมีการสอน และแนะนำในด้านการตลาด การกระจายสินค้า รวมทั้งการส่งออก ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจให้ก้าวหน้า และประสบผลสำเร็จ พวกเขาไม่ใช่แค่ผลิตสบู่ให้ลูกค้าเท่านั้น พวกเขาจะคอยช่วยเหลือในทุกขั้นตอนให้ลูกค้าได้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

โรงงานผลิตจริงไหม?

นี่คือสิ่งที่ลูกค้ายังไม่รู้ แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ มีหลายบริษัท หลายเว็ปไซท์ ไม่ได้มีโรงงานผลิตสบู่จริง พวกเขาเป็นแค่นายหน้า เพื่อหาผลประโยชน์จากช่องทางตรงนี้เท่านั้น ฉะนั้นลูกค้าจะต้องเช็คให้ดี ว่าคุณผลิตสินค้ากับโรงงานผู้ผลิตจริงหรือไม่ โรงงานที่เราแนะนำทั้ง 10 นี้ ทางเราได้พบปะ พูดคุย สัมภาษณ์แล้ว ทำให้คุณหมดกังวลกับเรื่องนี้ได้ พวกเขาเป็นผู้ผลิตจริงมีโรงงานจริงไม่ได้เป็นตัวแทนนายหน้าอย่างแน่นอน

แท่งแก้วคนสารอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

แท่งแก้วคนสารอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใช้สำหรับคนสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ หรือใช้เมื่อจะเทสารละลายจากภาชนะหนึ่ง ลงในภาชนะอีกชนิดหนึ่ง โดยจะเทสารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้วคนสารแท่งแก้วคนสารที่มียางสวมอยู่อีกปลายด้านหนึ่ง เรียกว่า Policeman จะใช้สำหรับปัดตะกอนที่เกาะอยู่ข้าง ๆ และถูภาชนะให้ปราศจากสารต่าง ๆ ที่เกาะอยู่ข้าง ๆยางสวมนั้นต้องแน่น

วิธีใช้

วิธีที่ 1 การกวนสารละลายด้วยแท่งแก้ว เป็นการกวนของแข็งให้ละลายในเนื้อเดียวกันกับสารละลายหรือเป็นการกวนให้สารละลายผสมกันโดยใช้แท่งแก้ว การกวนสารละลาย ต้องกวนไปในทิศทางเดียว และระวังอย่าให้แท่งแก้วกระทบกับข้างหลอดทดลองหรือก้นหลอดทดลอง เพราะจะทำให้หลอดทดลองทะลุได้ หากเป็นการผสมสารละลายที่มีจำนวนมากก็ควรใช้ปีกเกอร์แทนหลอดทดลองและใช้เทคนิคการกวนสารละลายเช่นเดียวกัน

วิธีที่ 2 การหมุนสารละลายด้วยข้อมือ เป็นเทคนิคการผสมสารละลายในหลอดทดลอง กระบอกตวงหรือฟลาสให้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทุกส่วนวิธีหนึ่ง โดยใช้มือจับทางส่วนปลายของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ดังกล่าวแล้วหมุนด้วยข้อมือให้สารละลายข้างในไหลวน

มาทำความเข้าใจกับการรับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท คำว่า “บริษัท” คือ รูปแบบของการดำเนินธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยการแบ่งเงินทุนที่จะนำมาใช้เริ่มต้นธุรกิจออกเป็นหุ้นโดยแต่ละหุ้นจะมี มูลค่าเท่าๆ กันเท่าใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 5บาท ผู้ถือหุ้น คือ ผู้ที่นำเงินมาซื้อหุ้นของบริษัทในจำนวนตามที่ต้องการโดย ผู้ถือหุ้น จะรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะที่บริษัทได้ผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีฐานะมั่นคงในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ภาพลักษณ์ที่ดีนี้จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เช่น ความน่าเชื่อถือ อำนาจในการต่อรอง และสร้างความตระหนักตลอดจนความนิยมในผลิตภัณฑ์/ บริการของกิจการโดยทางอ้อม

นอกจากนี้การเผยแพร่ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของบริษัทผ่านสื่อต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และภาคธุรกิจ ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถเกื้อกูลต่อกิจการของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น คุณประโยชน์นี้หากสามารถตีค่าเป็นตัวเงินแล้วย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายมูลค่ามหาศาลสำหรับคู่แข่งที่มิได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะต้องใช้ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชน

ทำไมต้องใช้สำนักงานบัญชีจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท ทำไมต้องไปให้สำนักงานบัญชีหรือสำนักงานทนายความ จดทะเบียนนิติบุคคลให้ เพราะการจดทะเบียนบริษัท มีเอกสารที่ต้องจัดเตรียมจัดพิมพ์อยู่มาก และที่สำคัญพิมพ์ผิดไม่ได้ด้วยค่ะ ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการลองจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเตอร์เน็ต และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ดีกว่า วิธีนี้จะใช้เวลามากหน่อยแต่ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปจ้างใครทำ

ETDA เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยในปี 2559

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทราวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ETDA เผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2016 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตคนไทย 16,661 คนทั่วประเทศ พบว่า คนในกรุงเทพฯ มีจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่าคนในต่างจังหวัด คนกรุงเทพฯ ใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 48.1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนคนต่างจังหวัด 44.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ ผู้ชายเฉลี่ย 45.3 ชั่วโมง/สัปดาห์, ผู้หญิง 44.7 ชั่วโมง/สัปดาห์ และเพศที่สาม 48.9 ชั่วโมง/สัปดาห์

เมื่อแบ่งเป็น Gen ต่างๆ จะพบว่า Gen Y คือกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุด เฉลี่ย 53.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตามมาด้วย Gen X 44.3 ชั่วโมง/สัปดาห์, Gen Z 40.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ Baby Boomer 31.8 ชั่วโมง/สัปดาห์

ทั้งนี้ เมื่อเฉลี่ยจากคนทั้งประเทศ คนไทยส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 6.4 ชั่วโมง/วัน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

• สมาร์ตโฟน 85.5% ใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมง/วัน
• คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 62% ใช้งานเฉลี่ย 5.4 ชั่วโมง/วัน
• คอมพิวเตอร์พกพา 48.7% ใช้งานเฉลี่ย 4.7 ชั่วโมง/วัน
• แท็บเล็ต 30% ใช้งานเฉลี่ย 3.5 ชั่วโมง/วัน
• สมาร์ตทีวี 19.8% ใช้งานเฉลี่ย 2.7 ชั่วโมง/วัน

ช่วงเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต

• 08.01 – 12.00 น. 76%
• 12.01 – 16.00 น. 75.2%
• 16.01 – 20.00 น. 76.6%
• 20.01 – 24.00 น. 70.3%
• 00.01 – 04.00 น 12.1%
• 04.01 – 08.00 น. 11.4%

สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ต โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยส่วนใหญ่ 87.6% จะใช้ที่บ้าน เมื่อเปรียบเทียบตามพื้นที่พักอาศัย จะเห็นว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่อยู่ต่างจังหวัดจะใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา และอินเตอร์เน็ตคาเฟ่สูงกว่ากลุ่มที่อยู่กรุงเทพฯ แสดงให้เห็นว่า ในต่างจังหวัดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยที่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ต้องใช้อินเตอร์เน็ตจากที่บ้าน หรือสถานที่ต่างๆ

กิจกรรมที่ทำเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต

แน่นอนว่าอันดับ 1 คือ Social Network 96.1% ตามมาด้วย ดูวิดีโอใน YouTube, ค้นหาข้อมูลต่างๆ, อ่าน E-Book, รับ-ส่งอีเมล, ดูทีวีออนไลน์, ดาวน์โหลดเพลง/เกม/ละคร/ซอฟต์แวร์, ช้อปออนไลน์ และทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น
Thailand Internet user Profile 2016-page-049-1 Thailand Internet user Profile 2016-page-051-1
กิจกรรมที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตนิยมทำผ่านคอมพิวเตอร์มากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ

อันดับ 1 การเสียภาษีออนไลน์ 27.8% เมื่อเทียบกับการเสียภาษีผ่านสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต มีเพียง 9.8% โดยผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่า เพราะการเสียภาษีต้องกรอกข้อมูลเยอะ และเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ จึงต้องการความถูกต้องมากที่สุด การใช้คอมพิวเตอร์จึงตอบโจทย์และสะดวกมากกว่า
แอปฯ ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

• YouTube 97.3%
• Facebook 94.8%
• Line 94.6%
• Instagram 57.6%
• Twitter 35.5%
• WhatsApp 13.7%
• LinkedIn 11.4%

ที่พัก คีรีวงท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้

จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ที่พัก คีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ และสายน้ำ ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะไปเที่ยวที่นี่ กิจกรรมที่น่าสนใจในหมู่บ้านคีรีวง ได้แก่ การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ การลองชิมอาหารพื้นเมือง ถ้าหากมาในฤดูผลไม้ จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ ผลผลิตของคีรีวง ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ชาวคีรีวง มีอาชีพหลักคือ การเพาะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง เป็นต้น ดูเรือไม้ ของเก่า เป็นเรือที่ขุดขึ้น จากซุงทั้งต้น มีชื่อเรียกกันมาแต่เดิมว่า เรือเหนือ ชาวคีรีวงในอดีตใช้เรือนี้บรรทุกผลไม้ เพื่อนำไปแลกอาหารและของจำเป็นต่างๆ จากผู้คนซึ่งอยู่ในที่ราบ นอกพื้นที่ของภูเขาที่ล้อมรอบอยู่

ชุมชนคีรีวง ได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชนที่มี วิถีชีวิต แบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน ประกอบด้วย การนำทาง เดินป่า ลูกหาบ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นองค์กร กลางของชาวชุมชนจัดแบ่งหน้าที่ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างทั่วถึง การมาท่องเที่ยว ที่หมู่บ้านคีรีวงนี้ ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว เพราะนอกจากจะได้มาท่องเที่ยวในบริเวณที่มีธรรมชาติสวยงามแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านพร้อมกับการกินอยู่แบบพื้นบ้านอีกด้วย

กรงสุนัขสำหรับลูกสุนัข

สำหรับขังลูกสุนัข ควรให้ใหญ่พอสำหรับบรรจุลูกสุนัขรำหว่างคลอดได้หมด ระยะระหว่าง 5 – 6 สัปดาห์ควรมีช่องเล้กๆ สำหรับลูกสุนัขวิ่งได้ และควรมีแคร่หรือเตีบงเล็กๆ แยกแม่เอาไว้ต่างหาก และไม่ควรให้ลุกสุนัขขึ้นไปได้ หากแม่สุนัขง่วงเง่าหรือเหนือยหน่าย จะได้ขึ้นไปนอนได้ตามลำพัง

ส่วนพื้นที่นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าพื้นคอนกรีต เพราะสะดวกในการทำความสะอาดประจำวัน ไม่เก็บกลิ่นปัสสาวะและอื่นๆ ถ้าเป็นต้องทำด้วยพื้นไม้ ก็ควรโปรยขี้เลี่อยและใช้แปรงถูทำความสะอาดทุกวัน การต่อท่อน้ำเข้าไปยังกรงนั้น นับว่าได้ประโยชน์มาก ควรใช้ยาฆ่าเชื้อโรคและราคาถูก ปลอดภัย ได้ประโยชน์มาก กรงสุนัขควรตั้งอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ และได้รับแสดงแดดมากที่สุด ไปสำหรับให้แสงสว่างและเครื่องให้ความอบอุ่น นับว่าเป็นเครื่องจำเป็นต้องจัดไห้มีไว้ และติดตั้งในที่ที่ปลอดภัย

วิธีการให้ความอบอุ่น สำหรับกรงคลอดหรือกรงพยาบอลสุนัขป่วย คือเตาหล็กที่กินเชื้อเพลิงน้อย เตาชนิดนี้อาจอบและทิ้งไว้ทั้งคืน โดยไม่กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ หรือไฟจะแสบออกมาข้องนอก อุณหภูมิจะสม่ำเสมอตลอดคืน

วิธีสังเกตครีมหน้าขาวเบื้องต้น

ครีมหน้าขาวที่ดีเมื่อทิ้งไว้ต้องไม่มีการแยกชั้นของเนื้อครีม เช่น แยกของเหลวหรือน้ำลอยขึ้นมาชั้นบนออกจากชั้นครีม
ครีมที่ดีต้องไม่เปลี่ยนสีในระยะเวลาอันสั้น อย่างน้อยๆ 1-3 เดือน สีของครีมต้องไม่เปลี่ยน เช่น เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทา
ครีมที่ดีต้องไม่เห็นผลการใช้เร็วเกินไป ประเภทที่ว่าดีขึ้น หน้าใสขึ้น ขาวขึ้นใน 7 วัน นี่ต้องระวังเอาไว้เลย ครีมที่ดีจริงๆใช้แล้วผิวของเราจะค่อยๆดีขึ้น อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปี ตามธรรมชาติผิวที่ควรจะเป็น
ครีมที่ดีนั้นต้องไม่มีกลิ่นแปลกๆ หรือกลิ่นน้ำหอมฉุนเกินไป เพราะพวกสารเคมีอันตรายๆนั้นมักจะมีกลิ่นแรง ผู้ผลิตก็เลยต้องใส่น้ำหอมเยอะๆเพื่อไปดับกลิ่นสารเคมีเหล่านั้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าครีมที่มีกลิ่นหอมทุกตัวจะไม่ดีนะ ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบกันด้วย

สำนักงานให้เช่าถือเป็นทางเลือกที่นิยมกันมากในหมู่ธุรกิจ

อาคารและสำนักงานให้เช่าถือเป็นทางเลือกที่นิยมกันมากในหมู่ธุรกิจที่ดำเนินการเป็นสำนักงานในปัจจุบัน โดยรูปแบบการให้เช่าพื้นที่นั้นมีตั้งแต่การเช่าอาคาร หรือสำนักงานทั่วไป ไปจนถึงโรงแรมต่างๆที่มักเปิดให้ธุรกิจเข้ามาเช่าพื้นที่ทำการทั้งชั่วคราวและระยะยาว

สิ่งที่ถือเป็นข้อดีที่ทำให้อาคารและสำนักงานให้เช่านั้นเป็นที่แพร่หลาย คือ การที่เจ้าของอาคารจะจัดเตรียมทุกสิ่งเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารไว้ให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต้อนรับและเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร บริการโทรสาร สำเนาเอกสาร ห้องจัดประชุม กล่าวคือแทบทุกอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการแก่คุณ อีกทั้งการที่รวมเอาหลายบริษัทไว้ภายใต้ชื่ออาคารเดียวกันยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์กิจการของคุณให้ดูเป็นบริษัทใหญ่และเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเช่าพื้นที่ยังช่วยประหยัดต้นทุนในการเริ่มต้นกิจการสำหรับกิจการใหม่อีกด้วย

ด้วยความที่เป็นเพียงสำนักงานจึงไม่ต้องอาศัยสถานที่ที่ดึงดูดคนมากเหมือนธุรกิจค้าปลีก คุณจึงสามารถเลือกได้ทั้งที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไปจนถึงตามชานเมืองโดยเน้นความสะดวกของคุณเป็นหลัก รวมไปถึงความเหมาะสมของอาคารโดยพิจารณาจากขนาดกิจการของคุณ และอาคารหรือสำนักงานที่คุณเลือกก็ควรจะมีสาธารณูปโภคต่างๆที่จำเป็นอย่างครบครัน โดยเฉพาะที่จอดรถสำหรับพนักงาน และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เคร่งครัด

เคล็ดวิชาสตาร์ทอัพชั้นเซียน สร้าง “คอนเน็คชั่น”

ทำสตาร์ทอัพทั้งที่ การสร้างคอนเน็คชั่น การมีเครือข่าย การรู้จักคนวงในสำคัญมาก (โดยเฉพาะเมืองไทย) ยุคนี้มันไม่สำคัญว่าคุณเก่งอะไร แต่สำคัญที่คุณรู้จักใคร ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ลูกค้า พาร์ทเนอร์ และเมนเทอร์

และจะหาคนพวกนี้ได้อย่างไร? ลองไปตามอีเวนท์ใหญ่ๆอย่างงานประชุมระดับวงการ รับรองว่าจะได้เจอคนพวกนี้ คุยกันและได้มุมมองใหม่ๆ

แต่ที่คุณอาจเข้าใจผิดก็คือการสร้างเครือข่ายจะเกิดขึ้นในอีเวนท์เพียงอย่างเดียว การสร้างคอนเน็กชั่นเป็นการเล่นเกมกันยาวๆเกิดก่อนมีอีเวนท์และหลังจากจบอีเวนท์แล้ว

และจะเล่นเกมการสร้างคอนเน็คชั่นได้อย่างไร? มาดู 7 เคล็ดวิชาสตาร์ทอัพชั้นเซียน สร้าง “คอนเน็คชั่น” อย่างไรไม่มี “นก”

1. วางแผนไว้ตั้งแต่แรก

เวลาเป็นเงินเป็นทอง ฉะนั้นก่อนจะมาร์ควันอีเวนท์บนปฏิทิน นั่งลงและค่อยๆคิดว่าเป้าหมายของการสร้างเครือข่ายของคุณคืออะไร? คนแบบไหนที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ โฟกัสไปที่คนพวกนั้น

2. ลองติดต่อคนที่คุณอยากรู้จักล่วงหน้า

ลองสังเกตว่างานอีเวนท์ส่วนใหญ่จะมีชื่อคนที่เข้ามาร่วมงานที่จะมาเป็นวิทยากรหรือคนร่วมงาน ถ้าเป็นคนที่คุณต้องการรู้จัก อย่าช้า เข้า Google หาประวัติเขา เขียนอีเมล ทวิตเตอร์หรือไม่ก็ส่งข้อความ Facebook หรือ Linkedin แนะนำตัว นัดทานกาแฟไปเลย

3. ทำให้คนที่เราอยากรู้จักรู้ว่าเราสนใจเขาจริงๆ

หลายๆคนคงคิดว่าเราต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อน แต่ถ้าอยากให้ชัวร์ๆ ขอให้แสดงความสนใจในตัวเขาก่อนเสมอ ถามถึงประวัติและประสบการณ์การทำงานก่อนเลย เขาจะได้รู้ว่าคุณสนใจเขาจริงๆไม่ได้มาหาผลประโยชน์

จำไว้ว่าคุณไม่ได้สำคัญมากเท่าที่เขาคิดหรอก

4. แลกนามบัตรกัน

ต่อให้คุณอยู่ในยุกดิจิทัลก็เถอะ การแลกนามบัตรแนะนำตัวและช่องทางการติดต่อนี่แหละ ง่ายและเร็วที่สุดแล้ว มันให้ความรู้สึกจับต้องได้ และเป็นการปกป้องแบรนด์ของตัวคุณไม่ให้คนจำได้แต่ชื่อคุณเท่านั้น

5. หัดจดโน้ตได้แล้ว

คุณจำทุกอย่างที่คุยคุยกับคนอื่นไม่ได้หรอก อยากให้คุณลองจดสิ่งที่คุณได้พูดได้ไอเดียใหม่ๆได้เรียนรู้มาสดๆใหม่ๆในหัว ทำสัญลักษณ์บนนามบัตรของคนที่คุณคุยด้วยว่าเขาเป็นใคร คุยเรื่องอะไร คุณจะได้ติดต่อกันได้ง่ายขึ้น

6. ไปสังสรรค์ After Party

คุณจะได้โอกาสพูดคุยได้มุมมองใหม่ๆจากคนที่ยังไม่เคยเจอกันในงานอีกเยอะเลย คุณจะได้รู้ว่าการคุยกันแบบชิวๆสบายๆไม่เป็นทางการมันนำมาซึ่งโอกาสและความร่วมมือเจ๋งๆอีกเยอะ

7. หมั่นทักทายกันบ่อยๆ

เพราะคุณอุตส่าห์รู้จักกันทั้งที จะให้หายไปราวกับไม่เคยรู้จักกันได้อย่างไร ฉะนั้นหมั่นคุยกับเขาสม่ำเสมอ ส่งอีเมลหรือแชทบอกไปเลยว่าคุณสนุกกับอีเวนท์แค่ไหน บอกด้วยว่าคุณกับเขาคุยอะไรกันบ้าง คุณไม่รู้หรอกว่าการคุยกันครั้งนั้นจะทำให้เขาแนะนำคุณต่อๆไปให้คนอื่นรู้จักคุณอีกเยอะเลย

แหล่งที่มา

https://www.techinasia.com/checklist-network-pro

บ้านน็อคดาวน์แบบโมเดิร์น

สำหรับบ้านน็อคดาวน์สไตล์โมเดิร์นนั้นมีความสวยต่างจากบ้านน็อคดาวน์แบบอื่นๆ นอกจากความสวยแล้วเรื่องความทนทานและความแข็งแรงนั้นยังเต็มไปด้วยคุณภาพในทุกๆ ด้านเช่นเคย แต่สำหรับบางท่านแล้วอาจจะคิดว่าถ้าออกแบบ้านน็อคดาวน์สไตล์นี้แล้วจะไม่มีปัญหาด้านอื่นหรอ อย่างเช่น ในระยะยาวนั้นความแข็งแรงการรับน้ำหนัก ต่างๆ จะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่า รับรองค่ะ ด้วยการสร้างที่ได้รับมาตรฐานแล้วนั้น ไว้ใจเรื่องความแข็งแรงและการใช้งานในระยะยาวได้เลยเพราะต่างกันแค่การออกแบบตัวบ้านเท่านั้นที่ต่างจากบ้านน็อคดาวน์สไตล์อื่นๆ และยังคงทนด้วยความทนทานคำนึงถึงการใช้งานที่ปลอดภัยและได้คุณภาพอย่างดีเยี่ยมค่ะ บ้านสไตล์นี้ยังคงก่อสร้างด้วยวัสดุที่ได้คุณภาพใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา การออกแบบตัวบ้านทุกอย่างจะออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ และเหมาะสมสำหรับท่านที่มีงบประมาณจำกัดอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะดีไซน์ตัวบ้านแบบไหน ต้องการแบบไหน รับรองได้ถึงความคุ้มค่าและความปลอดภัยในการอยู่แน่นอนค่ะ และบ้านสไตล์นี้ยังสามารถนำไปเป็นออฟฟิศชั่วคราว หรือที่พักชั่วคราว เป็นที่ขายของได้ด้วยค่ะ และนอกจากการสร้างที่ได้คุณภาพแล้วการนำชิ้นส่วนของบ้านมาประกอบกันยังเชื่อมั่นได้ว่าแข็งแรงแน่นอนค่ะ แต่ถ้าเราอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วถ้าคิดจะเพิ่มเติมตัวบ้านหรือปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนั้นทำได้ยากค่ะ เพราะทุกอย่างถูกคำนวณการรับน้ำหนักมาแล้วว่ารับน้ำหนักได้เพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้ตัวบ้านทรุดหรือเกิดข้อผิดพลาดตามมาแนะนำว่าขอคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญดีที่สุดค่ะ และบ้านน็อคดาวน์สไตล์นี้ยังยังออกแบบให้เป็นบ้านที่สร้างด้วยไม้ค่ะ แล้วแต่ความชอบว่าใครชอบแบบไหนมากกว่ากันค่ะและคนที่ชอบบ้านแนวออกสวยหรู แต่งบจำกัดนั้น แนะนำว่าลองเลือกดูนะค่ะเพราะว่าคุ้มทั้งเงินและได้บ้านที่ออกแบบสวยถูกใจและยังได้บ้านที่แข็งแรงทนทานอีกยังนี้ไม่สนไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะค่ะทุกคนบ้านน็อคดาวน์แต่ละแบบนั้นต่างกันแค่สไตล์การออกแบบตกแต่งเพียงแค่นั้นแต่ที่เหมือนกันคือ ความแข็งแรงทนทานการใช้งานนั้นยังคงได้คุณภาพดีเช่นเคยค่ะ